JSJ Street Kitchen logo
About This Business
JSJ Street Kitchen
10815 N. Wolfe Rd., Ste. 105
Cupertino, CA 95014
(408) 320-2323
Hours of operation
 • Mon: 11:30am - 12am
 • Tue: 11:30am - 12am
 • Wed: 11:30am - 12am
 • Thu: 11:30am - 12am
 • Fri: 11:30am - 12am
 • Sat: 11:30am - 12am
 • Sun: 11:30am - 12am
Current Open Positions
Restaurant Assistant Manager, Fast Casual
Share job button
JSJ Street Kitchen
10815 N. Wolfe Rd., Ste. 105
Cupertino, CA 95014
(408) 320-2323
Hours of operation
 • Mon: 11:30am - 12am
 • Tue: 11:30am - 12am
 • Wed: 11:30am - 12am
 • Thu: 11:30am - 12am
 • Fri: 11:30am - 12am
 • Sat: 11:30am - 12am
 • Sun: 11:30am - 12am